សម្លប្រហើរ

គ្រឿងផ្សំ

ស្លឹកគ្រៃ មើមខ្ជាយ មើមខ្ទឹម ត្រីអាំងបិះ ស្លឹកស្អំ ល្ពៅកាត់ជាដុំ ត្រលាច ស្លឹកងប់ ស្លឹកបាស់

វិធីធ្វើ
ដាក់ទឹកដាំអោយពុះ បង់ស្លឹកគ្រៃ មើមខ្ជាយ មើមខ្ទឹម បន្ទាប់មកបង់ល្ពៅកាត់ជាដុំ ត្រលាចចូល ទុកអោយឆ្អិន រួចបង់ត្រីចូលទុកអោយពុះ ដាក់អំបិល ស្កសរ ទឹកត្រីចូល។ចុងក្រោយបង់បន្លែខៀវចូលមាន ស្លឹកងប់ ស្លឹកបាស់ ស្លឹកស្អំ។ភ្លក់អោយល្មមតាមការចូលចិត្ត។

Advertisements

Posted on May 22, 2015, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: