ឆាដើមខាតណាប្រេងខ្យង

គ្រឿងផ្សំ
ដើមខាតណាបកសំបកចេញ មឺមខ្ទឹមហាន់ជាបន្ទះ ទឹកប្រេងខ្យង អំបិល ស្ករស ប្រេងឆា ម្ទេស។
វិធីធ្វើ
ដាក់ដាំខ្ទះក្តៅចាក់ប្រេងឆាចូល រួចបង់មឺមខ្ទឹម ម្ទេសចូល លីងអោយឈ្ងុយ ចាក់ដើមខាតណាចូល (បើកភ្លើងខ្លាំង)។ ដើមខាតណាឆ្អិន បង់អំបិល ស្ករស​ ទឹកប្រេងខ្យង ភ្លក់រស់ជាតិតាមចំណូល។

1723003_1412113985703592_345474634_n

Advertisements

Posted on February 13, 2014, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: