ឆាក្តាមម្រេច

គ្រឿងផ្សំ
ក្តាមស្រែលាងបកពោះនិងកាត់ជាពីរកំណាត់ អំបិល ម្រេច មឺមខ្ទឹមចិញ្ចាំម ប្រេងសណ្តែក ស្ករស ទឹកត្រី។

វិធីធ្វើ
ដាំខ្ទះអោយក្តៅបងមឺមខ្ទឹមចូល លីងអោយឈ្ងុយទើបចាក់ក្តាមចូល បង់អំបិល ទឹកត្រី ម្រេចចូល រួចលីងចុះឡើង រួចគ្រប់ទុកប្រហែល៥នាទី (បើកភ្លើងតិចៗ)។ ក្តាមឆ្អិន បង់ស្ករស រួចភ្លក់មើល រស់ជាតិ ប្រៃផ្អែមហិល។

???????????????????????????????

Advertisements

Posted on February 5, 2014, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: