ឆាសណ្តែកបារាំង (snow peas)

គ្រឿងផ្សំ
សណ្តែកបារាំង សាច់គោហាន់បន្ទះស្តើងៗ អំបិល ស្ករស ម្រេច ទឹកប្រេងខ្យង មឺមខ្ទឹម ខ្ទឹមក្រហម
វិធីធ្វើ
សាច់គោយកមកប្រលាក់ជាមួយមឺមខ្ទឹមចិញ្ចាំម​ អំបិល ស្ករស ម្រេច ទឹកប្រេងខ្យង ទុក១៥នាទី ទៅ៣០នាទី។
ដាក់ដាំខ្ទះអោក្តៅចាក់ប្រេងចូលរួចដាក់មឺមខ្ទឹមចិញ្ចាំមចូល លីងអោយឈ្ងុយចាក់ខ្ទឹមក្រហមចូល(ហាន់ជ្រងៗ) លីងប្រហែល៣០វិនាទីចាក់សាច់គោប្រលាក់ចូល។​ ឆាសាច់ជិតឆ្អិន ទើបចាក់សណ្តែកបារាំងចូល។ ឆាប្រហែល ៣ទៅ៤នាទីសណ្តែកឆ្អិន ចាក់ទឹកប្រេងខ្យង ប្រហែល២ស្លាបព្រាបាយ រួចភ្លក់រស់ជាតិតាមចំណូល។​
Snow peas is real yummy, You should try it ;)!

CAM01671-1
Snow peas

CAM01668

CAM01674-1

Advertisements

Posted on February 4, 2014, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: