ស្ងោរដំឡូងបារាំងការ៉ុតcelery

គ្រឿងផ្សំ
ដំឡូងបារាំង ការ៉ុង celery​ សាច់មាន់ បង្គា ប្រហិត មឺមខ្ទឹម អំបិល ស្ករស ម្រេច។

វិធីធ្វើ
ដាំទឹកអោយពុះ បង់មឺមខ្ទឹម អំបិល សាន់មាន់ បង្គាចូល ទុករហូតដល់ពុះបង់ដំឡូងបារាំង ការ៉ុង ចូល។ រង្ងាស់អោយដំឡូងការ៉ុតឆ្អិន ទើបបង់ celery និង​ ប្រហិតចូល បន្ទាប់មក បង់ម្រេច ស្ករស។​ ដាក់រស់ជាតិតាមចំណូលចិត្ត។

CAM01636-1

+ ដំឡូងបារាំង ការ៉ុត និង​celery

CAM01639-1

+សាច់មាន់ ប្រហិត និង បង្គា

CAM01645

Advertisements

Posted on January 30, 2014, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: