ស្ងោរជ្រក់ក្បាលរឺ ឆ្អឹងខ្លួនត្រីសាម៉ុង

គ្រឿងផ្សំ
ត្រីសាម៉ុង មឺមខ្ទឹម គល់ស្លឹកគ្រៃ ស្លឹកក្រូចសើច រំដេង ក្រូចឆ្មា ជីជ្រក់ ស្លឹកខ្ទឹម ម្ទេសស្រស់ អំបិល ស្ករស ទឹកត្រី

វិធីធ្វើ
ដាក់ដាំទឹកអោយពុះ បង់គល់ស្លឹកគ្រៃ ស្លឹកក្រូចសើច រីដេង រួចដាក់ត្រីសាម៉ុងចូល ទុកអោយពុះ បង់អំបិល ស្ករស ទឹកត្រី ភ្លក់តាមចំណូលជាការស្រេច៕
ពេលបរិភោគ​ ដួសស្ងោរដាក់ចាន ហាន់ជីខ្ទឹមដាក់ពីលើ ច្របាច់ក្រូចឆ្មា​ ចាក់ទឹកត្រីដាក់កូនចានហាន់ម្ទេសស្រស់ដាក់ជាមួយ ជាការស្រេច។

CAM01374

Advertisements

Posted on December 3, 2013, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: