ជ្រក់ខ្ទឹមស

គ្រឿងផ្សំ
មឺមខ្ទឹមសបកសំបករួច ចិតជាបន្ទះក៏បានដាក់ទាំងមូលក៏បាន។
អំបិល ១ស្លាបព្រា
ស្ករស​ ២ ស្លាបព្រា
វិធីធ្វើ
យកខ្ទឹមសដាក់ចូលក្នុងកែវតូចល្មម ទុក៕​ ដាំទឹកល្មមនិងចាក់ចូលកែវ ទឹកពុះដាក់អំបិល ស្ករស ទុកអោយត្រជាក់ទើបចាក់ចូលក្នុងកែវខ្ទឹម។ ទុក២ ទៅ៣ អាទិត្យ ជាការស្រេច៕

CAM01414

Advertisements

Posted on December 3, 2013, in ជំនួយម្ហូបឆ្ងាញ់. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: