ក្តាមសមុទ្រស្ងោរ

ក្តាមស្រស់លាងទឹកអោយស្អាត រៀបដាក់ក្នុងឆ្នាំងរួចយកទៅដាក់ដាំ បើកភ្លើងល្មម។

ទឹកជ្រលក់
អំបិល ស្ករសរ ក្រូចឆ្មា មឺមខ្ទឹមលីង ដាក់លាយបញ្ចូលគ្នា តាមចំណូលជាការស្រេច។
អាហារងាយៗ តែមានឧជារស់។
CAM01170

Advertisements

Posted on November 20, 2013, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: