បបរសាច់មាន់

គ្រឿងផ្សំ
អង្ករ ១ កំប៉ុង
ទឹក កន្លះឆ្នាំង
សាច់មាន់
មឺមខ្ទឹមចិញ្ចាំម លីង
ស្លឹកខ្ទឹម​ហាន់ល្អិត
អំបិល
ស្ករសរ
ទឹកត្រី
គល់ខ្ទឹម ហាន់ប្រវែងថ្នាំងដៃ
ផ្សិតក្រៀម ត្រាំទឹក
បង្គារក្រៀមត្រាំទឹក
មឹកក្រៀមត្រាំទឹក
ឆាប៉ូវ
ការ៉ុត
សណ្តែកបណ្តុះ

របៀបធ្វើ
យកអង្កដាក់ដាំក្នុងឆ្នាំងទឹកអោយពោះ​ដាក់មាន់ស្ងោរជាមួយ បង់ផ្សិតក្រៀម ត្រាំទឹក បង្គារក្រៀមត្រាំទឹក មឹកក្រៀមត្រាំទឹក ការ៉ុត ឆាប៉ូវចូល។​ រងចាំអង្ករីក មាន់ឆ្អិន បង់គល់ខ្ទឹម ហាន់ប្រវែងថ្នាំងដៃ អំបិល ស្ករសរ ទឹកត្រី ភ្លក់រស់ជាតិតាមចំណូលចិត្ត៕ ស្រង់មាន់ប៉ះជាសរសៃ រឺកាប់ទុកដាក់លើបបរ៕

ពេលបរិភោគ ដួសបបរដាក់ចាន់ក្រលូង សណ្តែកបណ្តុះ បង់សាច់មាន់ ស្លឹកខ្ទឹមហាន់ ខ្ទឹមបំពង ជាការស្រេច។

CAM01142

Advertisements

Posted on November 19, 2013, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: