របៀបធ្វើគីមឈីក

 1. កាត់ស្ពៃបូកគោជា2 រឺ ជា៤ដុំ
 2. ដាក់ត្រាំស្ពៃបូកគោជាមួយទឹកអំបិល
 3. កាត់ឆៃថាវជាបន្ទះស្តើងៗ
 4. ជញ្ច្រាំមឺមខ្ទឹមនិងខ្ញី រឺក៍បុកអោយម៉ត់
 5. ដាក់លាយឆៃថាវជាបន្ទះស្តើងៗ និង មឺមខ្ទឹមនិងខ្ញី ជាមួយម្ទេសម៉ត
 6. រួចយកលេខ៥ ដាក់ចូលតាមស្រទាបស្លឹកស្ពៃបូកគោ
 7. បន្ទាប់មកដាក់ចូលក្នុងកែ គីមឈីក។ ជាការស្រេច

 1. To cut Chinese cabbage into 2 or 4 pieces
 2. To soak Chinese cabbage in salted water
 3. To cut and slice radish
 4. To chop garlic and ginger
 5. To mix sliced radish and powdered red pepper
 6. to put a mixture inside a each leaf
 7. to store in a kimchi pot
Advertisements

Posted on March 16, 2012, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. 2 Comments.

 1. Do want to know about the source of Kimchi? The main source is chilli Kimchi, so you can find it at Korea shop. Thank you for supporting.

 1. Pingback: របៀប​ធ្វើ​គីម​ឈី​ក​-ខ្ទឹមKHTOEM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: