មាន់គល់ស្លឹកគ្រៃផ្អែមហិល

គ្រឿងផ្សំ
១ មាន់ កាប់ជាដុំ
២ គល់ស្លឹកគ្រៃ ហាន់អោយល្អិត
៣ ម្ទេស អំបិល ស្ករស ប្រេងសណ្តែក

វិធីធ្វើ
ដាំខ្ទះអោយក្តៅ ចាក់ប្រេងសណ្តែកចូល រួចដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃម្ទេសលីងអោយឈ្ងុយ រួចចាក់សាច់មាន់ចូល បង់អំបិល
ស្ករស (​ដាក់ស្ករសរាងផ្អែមបន្តិច)​ លីងអោយស្រួយជាការស្រេច។
រូបភាពដកស្រង់

Advertisements

Posted on September 19, 2011, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: