អត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែស្រកានាគ

ផ្លែស្រកានាគមាន៣ប្រភេទគឺ​
១ ផ្លែស្រកានាគមានសំបកក្រហម​ សាច់សរ
២ ផ្លែស្រកានាគមានសំបកក្រហម សាច់ក្រហម
៣ ផ្លែស្រកានាគ​មានសំបកលឿង សាច់សរ

អត្តប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាព
១ ផ្លែស្រកានាគជួយបន្ថយកំរិតជាតិស្ករនៅក្នុងសរសៃឈាម ចំពោះអ្នកដែលមានកំរិតជាតិស្ករខ្ពស់។
២ ផ្លែស្រកានាគជួយទប់ស្កាត់ការវិវដ្តជំងឺមហារីក(​ ចំពោះអ្នកមានជំងឺ) និងការពារកុំអោយកើតមហារីក។
៣ ផ្លែស្រកានាគជួយស្បែកអោយមានសំណើម រលូង និងកាត់បន្ថយជាតិ cholesterol​។
៤ ផ្លែស្រកានាគជួយបង្កើនការបរិភោគអាហារ
៥ ផ្លែស្រកានាគជួយជុំរុញការលូតលាស់នៅក្នុងសារពាង្គកាយ ពីព្រោះវាមានប្រូតេអ៊ីនច្រើន។
៦ ផ្លែស្រកានាគជួយជុំរុញការរំលាយអាហារ និងកាត់បន្ថយភាពធាត់។
៧ ផ្លែស្រកានាគជួយការពារភ្លែកអោយមានសុខភាពល្អ។
៨ ផ្លែស្រកានាគជួយអោយឆ្អឹងនិងធ្មេញរឹងមាំ។
៩ ផ្លែស្រកានាគជួយបង្កើននូវកាលិការនៅក្នុងរាងកាយ។
១០ ផ្លែស្រកានាគជួយជុំរុញភាពសាសនៃការមុតរឺរបួសផ្សេងៗ។
១១ ផ្លែស្រកានាគជួយបង្កើនការចងចាំ។

Nutritional Value: per 100 g

 • Carotene: 0.012 g.
 • Vitamin C: 9.0 mg.
 • Thiamine (Vitamin B1) traces
 • Riboflavin (Vitamin B2): 0.045 mg.
 • Niacin (Vitamin B3): 0.430 mg.
 • Calcium: 6 -10 mg
 • Iron: 0.3 – 0.7 mg
 • Phosphorus: 16 – 36 mg.
 • Carbohydrates: 9-14 g
 • Protein: 0.15 – 0.5 g
 • Fiber: 0.3 – 0.9 g
 • Water: 80-90g
 • Fat: 0.1 – 0.6 g
 • Calories: 35 – 50

បកប្រែពី http://len7288.hubpages.com/hub/Health-Benefits-of-Dragon-Fruit
រូបភាពដកស្រង់

Advertisements

Posted on September 3, 2011, in ផ្លែឈើ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: