នំពងទាដំឡូងបារាំងចំហុយ

គ្រឿងផ្សំ
១ ដំឡូងបារាំង
២ ពងទា ឬពងមាន់
៣ ស្ករស
៤ អំបិល
វិធីធ្វើ
ចិតដំឡូងបារាំងអោយស្អាតរួចដាក់ស្ងោរ ឆ្អិនល្អយកទៅវាយអោយម៉តល្អ រួចគោះពងទាចូល ដាក់ស្ករស អំបិលបន្តិច រួចដាក់ចំហុយជាការស្រេច។


Advertisements

Posted on July 16, 2011, in បង្អែម. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: