ទឹក​ដោះ​គោ​ក្រឡុក​ជា​មួយ​សូ​កូ​កូឡា​ ជា​ភេសជ្ជៈ ពិសេស ​ក្រោយ​ពី​ហាត់​ប្រាណ​រួច​ និងជួយកាត់​បន្ថយ​ខ្លាញ់​បង្កើតសាច់​ដុំ

បន្ទាប់​ពី​ហាត់​ប្រាណ​អស់​កម្លាំង​រួច​មក បណ្តា​អ្នក​ហាត់​ប្រាណ​ក៏​ដូច​ជា​អត្ត​ពលិក​តែងតែ​នាំ​គ្នា​ផឹក​ភេសជ្ជៈ​ ផ្សេងៗឬក៏ទឹក​។ ប៉ុន្តែ​ការ​សិក្សា​ចំនួន​២របស់​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​តិច​សាស់​បាន​បង្ហាញ​ថា​ ទឹក​ដោះ​គោ​ក្រឡុក​ជា​មួយ​សូ​កូ​ឡា​ជា​ភេសជ្ជៈប៉ូវ​កម្លាំងយ៉ាង​វិសេស​វិសាល ​បំ​ផុត​បន្ទាប់​ពី​ហាត់​ប្រាណ​រួច​។
វេជ្ជបណ្ឌិត​ចន អាយ​វី​អ្នក​ដឹក​នាំ​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​បាននិយាយ​ថា​៖«អត្ត​ពលិក​អាជីពពិត​ជា​ រីក​រាយ​ចំពោះ​ការ​ទទួល​​បាន​ផល​ប្រយោជ​ន៍​ផ្នែក​រាង​កាយ​ដូច​គ្នា​នៅ​ពេល​ គេ​ទទួល​ទាន​ទឹក​ដោះ​គោ​ក្រឡុក​ជា​មួយ​សូ​កូ​ឡា​ដែល​មាន​សារ​ធាតុ​ខ្លាញ់​ ទាប​បន្ទាប់​ពី​ប្រកួត​ប្រជែង​រួច​»។ វេជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះ​បាន​បន្តថា​ លើសពី​នេះ​ទៀត​ភេសជ្ជៈខាង​ដើម​ក៏​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ទទួល​ទាន​វា​មាន​រាង​ កាយ​មាំ​មួន​ខណៈវា​បាន​ជួយ​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​​សាច់​ដុំ​និង​កាត់​បន្ថយ​ខ្លាញ់ ​ក្នុង​ខ្លួន​។មានត…
រូបភាពដកស្រង

Milk

Milk


Advertisements

Posted on July 6, 2011, in ទឹកផ្លែឈើ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: