ត្រីអណ្តែងអាំងស្វាយខ្ចី

គ្រឿងផ្សំ
១​ ត្រីអណ្តែងស្រស់ៗ
២ ស្វាយខ្ចី ប៉េងប៉ោះស្រគាល ស្លឹកខ្ទឹម
៣ អំបិល ទឹកត្រី ស្ករស មឺមខ្ទឹម
វិធីធ្វើ
ត្រីអណ្តែងធ្វើលាងទឹកអោយស្អាតរួចដាក់អាំង អោយឆ្អិនល្អ។ ស្វាយខ្ចីស៊ាបអោយល្អិត ហាន់ផ្លែប៉េងប៉ោះជាបន្ទះស្តើងៗ ហាន់ស្លឹកខ្ទឹមខ្លីៗល្មម ហាន់មឺមខ្ទឹមជាចំណិតស្តើងៗ រួចដាក់ច្របល់គ្នារួចចាក់ទឹកត្រី​ ស្ករស រឺនាក់មិនចូលចិត្តទឹកត្រីដាក់អំបិលជំនួសវិញក៏បាន។
រូបភាពដកស្រង់ Khmer Food 1

ត្រីអណ្តែងអាំងស្វាយខ្ចី

ត្រីអណ្តែងអាំងស្វាយខ្ចី

Advertisements

Posted on July 5, 2011, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: