ប្រហុកគ្រឿងខ្មែរ

គ្រឿងផ្សំ
១ ប្រហុកចិញ្ចាំម
២ ​គល់ស្លឹកគ្រៃហាន់
៣ សាច់ជ្រូកបីជាន់ និង​ពងទា
៤ ស្លឹកក្រូចសើច រំដេង ម្ទេស មើមខ្ទឹម អំបិល ស្ករស ប្រេងសណ្តែក
វិធីធ្វើ
យកសាច់ជ្រូកចិញ្ចាំម គល់ស្លឹកគ្រៃហាន់រួច ប្រហុក គោះពងទា២ទៅ៣គ្រាប់ដាក់ចូល ចិញ្ចាំមមើមខ្ទឹម ហាន់ស្លឹកក្រូចសើច ហាន់រំដេង និង​ម្ទេស បង់អំបិលបន្តិច និងដាក់ស្ករស ច្របល់ចូលគ្នាអោយសព្វរួចសឹមដាក់រីងក្នុងខ្ទះ ជាការស្រេច។

Advertisements

Posted on July 1, 2011, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: