នំអន្សមចេក

គ្រឿងផ្សំ
១ ស្លឹកចេក ហាលអោយស្រពាន
២ ផ្លែចេកទុំល្មម ពុះជាពីរ ឬដាក់ទាំងមូលក៏បាន តាមចំណូលចិត្ត
៣ អង្កតំណើប
៤ អំបិល
៥ ដូងកោស
វិធីធ្វើ
១ អង្កតំណើប លាយជាមួយដូងកោស និងអំបិលតិចៗ
២ រៀបស្លឹកចេក ដួសអង្កដាក់ចូល និងផ្លែចេកទុំ រួចវិច បន្ទាប់មកដាក់ចំហុយក្នុងសឹងជាការស្រេច។
រូបភាពដកស្រង់

នំអន្សមចេក

នំអន្សមចេក

Advertisements

Posted on June 14, 2011, in បង្អែម. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: