អាថ៌កំបាំងប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះ

ដើម្បីរក្សាពណ៌ស្រស់ស្អាតរបស់ផ្លែចេកទុំឲ្យនៅបានយូរ េយីងត្រូវយកទឹកក្រូចឆ្មារប្រស់ពីលើតិចៗ។​ បន្ត…
ដកស្រង់ចេញពីកាសែតកោះសន្តិភាព

Advertisements

Posted on June 5, 2011, in ជំនួយម្ហូបឆ្ងាញ់. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: