ស្រយ៉រ

គ្រឿងផ្សំ
១​ សំបកស្រយ៉រ
២ សាច់ជ្រូក
៣ ប៉ិកគួក
៤ ត្រាវ
៥ ការ៉ត់
៦ អំបិល
៧ ទឹកត្រី
៨ ស្ករស
៩ ពងទា
១០ ប្រេងសណ្តែក
វិធីធ្វើ
១ សាច់ជ្រូកចិញ្ចាំមអោយម៉តល្អ
២ ប៉ិកគួក ត្រាវ ការ៉ត់ ចិតជាដុំតូចៗ
៣ សាច់ជ្រូកចិញ្ចាំម ប៉ិកគួក ត្រាវ ការ៉ត់​ អំបិល ទឹកត្រី ស្ករស ដាក់លាយជាមួយគ្នាអោយសព្វ​ (​ កុំអោយប្រៃពេក) យកទៅរមូលជាមួយសំបកស្រយ៉រ។ ពងទាវាយអោយសព្វល្អ ទុកលាបលើសំបកស្រយ៉រ ដើម្បីអោយជាប់ល្អ។
៤ ដាក់ប្រេងសណ្តែកដាំអោយក្តៅ សឹមបង់ ស្រយ៉តដែលរមួលចូល ទុកអោយឆ្អិន ដួសដាក់ចានជាការស្រេច។

ស្រយ៉រ

ស្រយ៉រ

Advertisements

Posted on June 1, 2011, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: