ពងទាចៀនសណ្តែកគួ

គ្រឿងផ្សំ
១ ពងទា
២ សណ្តែកគួ ខ្ចីល្អ
៣ អំបិល ស្ករស ម្រិច
វីធីធ្វើ
សណ្តែកគួហាន់អោយល្អិត គោះពងទាដាក់លាយជាមួយសណ្តែកគួ បង់អំបិល ស្ករស ម្រិចបន្តិចចូល វាយអោយសព្វ រួចដាក់ចៀនជាការស្រេច។
រូចភាពដកស្រង់ចេញពី​ mmm-yoso.

ពងទាចៀនសណ្តែកគួ

ពងទាចៀនសណ្តែកគួ

Advertisements

Posted on May 5, 2011, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: