ការ៉េមកី Ice-Cream :)

គ្រឿងផ្សំ
១ ខ្ទិះដូង
២ ផ្លែឈើ  (តាមលោកនាក់ចូលចិត្ត)
៣ ទឹកដោះគោស្រស់
៤ ស្ករស
វិធីធ្វើ
ផ្លែឈើ ខ្ទិះដូង ទឹកដោះគោស្រស់ ស្ករស យកទៅកិននៅក្នុងម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក រួចចាក់ដាក់ឆ្នាំងរួចដាក់ទៅក្នុងទូទឹកកក រឺ ដាក់ចូកឆ្នាំងដែលខាងក្រៅពទ្ធ័ដោយទឹកកក ហើយកូរហូតទាល់តែរឹង ជាការស្រេច។

ការ៉េកី strawberry

ការ៉េមកី strawberry

Advertisements

Posted on May 5, 2011, in ទឹកផ្លែឈើ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: