នំបញ្ចុកខ្មែរ

គ្រឿងផ្សំ
១ នំបញ្ចុក
២ ខ្ទិះដូង
៣ សណ្តែកដីបុក
៤ ស្លឹកគ្រៃបុក
៥ ត្រីឆ្តោរ ឬ ត្រីច្រកែង (​តាមលោកនាក់ចំណូល)
៦ ប្រហុក
៧ ស្ករស
៨ អំបិល
៩ ទឹកត្រី
១០ អន្លក់(តាមចំណូលចិត្ត)
វិធីធ្វើ
ដាក់ត្រីស្ងោររួចបេះយកតែសាច់ ទុកមួយអន្លឺរ។​ យកសាច់ត្រីដែលបេះរួច ទៅបុកជាមួយស្លឹកគ្រៃបុក បុកអោយ​សព្វសាច់ចូលគ្នា។ដាក់ឆ្នាំងដាំខ្ទិះអោយពុះបង់ប្រហុកចូល ដាក់សាច់ត្រីនិងស្លឹកគ្រៃបុករួចចូល បង់ស្ករស អំបិល ទឹកត្រី ភ្លក់អោយល្មម ចាក់សណ្តែកដីបុកចូលជាការស្រេច។

នំបញ្ចុកខ្មែរ

នំបញ្ចុកខ្មែរ

Advertisements

Posted on April 8, 2011, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: