បកសំបកប៉េងប៉ោះ!

ចុងភៅថ្មី ដែលចង់ហាត់ធ្វើទឹកប៉េងប៉ោះ​ត្រូវចេះវិធីបកសំបកប៉េងប៉ោះ​មុននឹងយកទៅចម្អិនដោយប្រើកាំបិតឆូតសំបកប៉េងប៉ោះសើៗ ជា៤ផ្នែកនៅផ្នែកបាតក្រោមរបស់ផ្លែ ហើយយកទៅស្រុសក្នុងទឹកក្តៅប្រមាណ៣០នាទី រួចដូសមកត្រាំក្នុងទឹកត្រជាក់ភ្លាម នោះអ្នកនឹងអាចបកសំបកត្រង់កន្លែងរហែកមាត់ដែលឆូតបានដោយងាយ។ ប៉ុន្តែកុំស្រុសយួរពេក សាច់ប៉េងប៉ោះនឹងជ្រាយរលួយ។

ប៉េងប៉ោះស្ងោរ

ប៉េងប៉ោះស្ងោរ

Advertisements

Posted on April 6, 2011, in ជំនួយម្ហូបឆ្ងាញ់. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: