ពងទាកូន

គ្រឿងផ្សំ
១ ពងទាកូន (កូនធំ​ ឬតូចតាមចំណូលចិត្ត)
២ អំបិល
៣ ម្រេច
៤ ប៊ីចេង
៥ ស្ករស
៦ ជីពងទាកូន
៧​​ ក្រូចឆ្នា
វិធីធ្វើ

១ យកពងទាកូនលាងអោយស្អាត រួចដាក់ស្ងោរពី២០ ទៅ៣០នាទី។
២ បុកអំបិល ម្រេច ប៊ីចេង ស្ករស អោយម៉ត់រួចដាក់លីងអោយស្ងួតល្អ ឬដាក់សំដិលថ្ងៃក៏បាន។
៣ ពេលបរិភោគដាក់អំបិលម្រេច និងក្រួចឆ្នាបញ្ចូលគ្នា បរិភោគជាមួយពងទាកូនក្តៅៗ​​ហើយផ្ទាប់ជី ទើបឆ្ងាញ់។

ពងទាកូន

ពងទាកូន

Advertisements

Posted on March 24, 2011, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: