នំប៉ាវ

គ្រឿងផ្សំទី១

នំប៉ាវ

នំប៉ាវ

១ ម្សៅមី (ត្រាបួដែង) ៧០០ក្រាម

២ ទឹក ៣៥០មីលីលីត្រ

៣ យីសដុំ ២ស្លាបព្រារង្វស់

រែងម្សៅផ្សំជាមួយយីសលាយទឹកច្របាច់

អោយល្អិតគ្របក្រណាត់ទុកចោល១ម៉ោង។

គ្រឿងផ្សំទី២

១ ម្សៅមី​ ៥០០ក្រាម

២ ស្ករស ៣០០ក្រាម

៣ បឺរស ១០០ក្រាម

៤ ម្សៅឡើង ២ស្លាបព្រារង្វល់

៥ ទឹកដោះគោឆៅ១/៤រង្វល់

រែងម្សៅមីនិងម្សៅឡើងទុកចោល។

វិធីធ្វើ

យកគ្រឿងផ្សំទីមួយច្របាច់ជាមួយស្ករ ច្របាច់អោយបានចូលគ្នាក្រោយពីនោះមកយកម្សៅមីលាយជាមួយទឹកដោះគោឆៅដាកើចូលហើយច្របាច់ទៅទៀតអោយចូលគ្នាថែមបឺរសរច្របាច់អោយល្អិតគ្រប់ក្រណាតចោលប្រហែល២០នាទី។ កាត់ម្សៅជាដុំៗ ប៉ុនគ្នាតាបតម្រូវការ​ ដាក់ស្នូលរួចមានទ្រាប់ក្រដាសពីក្រោម គ្របក្រណាត់ទុកចោលប្រហែល២០នាទី ចាំអោយទឹកក្នុងឡាំងសឹងពុះ ហើយយកមកចំហុយដោយដាក់ភ្លើងល្មមប្រហែល១៥នាទី។

 

Advertisements

Posted on March 18, 2011, in ម្ហូប. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: