សារធាតុគីមី?

អាហារគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់​ចំពោះសុខភាពរាងកាយ

Vegetable

Vegetable

តែទទឹមនិងនោះអាហារក៏ធ្វើអោយប៉ះពាល់ដ៏ សុខភាពផងដែរ​ ប្រសិនជា យើងមិនបានយក ចិត្តទុកដាក់។ សព្វថ្ងៃនេះ នៅលើ ទីផ្សារមាន បន្លែ ផ្លែឈើ ត្រីសាច់ជាច្រើនផ្ទុកដោយសារធាតុគីមី​ ហើយសារធាតុទាំងនោះ បង្កអោយមនុស្ស​កើតជំងឺដូចជា មហារីក ឈឺក្រពះ ឈឺពោះវៀន ព្រមទាំងមានជំងឺដទៃទៀតជាច្រើន។​ មនុស្ស ភាគច្រើន ដឹងពីបញ្ហានេះ តែអ្វីគឺជាតំណោះស្រាយ? តាមការអាន ព្រមទាំងស្ដាប់ពត៏មានផ្សេងៗ បានអោយដឹងថា ដើម្បីកាត់បន្ថយសារធាតុគីមី នៅក្នុង​ត្រីសាច់ បន្លែ ផ្លែឈើនោះ គឺត្រូវយកបន្លែ រឺ ផ្លែឈើដាក់ត្រាំមទឹកដោយបង់អំបិលចូលមួយចុងស្លាបព្រា រឺលើសពីនេះតាមចំនួនបន្លែ រឺផ្លែឈើ ទុកចំនួន15-20នាទី ជាការស្រេច។ តើអ្នកដឹងពីវិធីសាស្រ្តផ្សេងក្នុងការកាត់បន្ថយសារធាតុគីមីទេ? ចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់គ្នា ដើម្បីប្រជាជនខ្មែរមានសុខភាពល្អ។

Advertisements

Posted on March 12, 2011, in ជំនួយសុខភាព. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: