ទឹកសណ្តែក

មនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តញ្ញុំាទឹកសណ្តែក ប៉ុន្តែពួកគាត់ពុំបានចេះពីរបៀបធ្វើទេ។តើអ្នកចេះពី របៀបធ្វើទឹកសណ្តែកទេ?

គ្រឿងផ្សំ

–         សណ្តែកសៀង១គីឡូក្រាម

–          ទឹក 6L

–         ស្ករសរ

វិធីធ្វើ

1.    ត្រាំសណ្តែក ៣រឺ៤ម៉ោងរហូតគ្រាប់ សណ្តែករីក

2.      សណ្តែកយកទៅកិនជាមួយម៉ាស៊ីនទឹកការឡុក បន្ទាប់មកដាក់ទឹកវង្វល់ចូល

3.     ពូតយកកាកសណ្តែកចេញ

4.      ដាំទឹកសណ្តែកមួយពុះ លើដាក់ចុះ ជាការស្រេច។

Advertisements

Posted on March 9, 2011, in ទឹកផ្លែឈើ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: